Om de werking van ons Danscentrum vlot te laten verlopen, dienen er enkele regels en afspraken gemaakt te worden.
Hieronder kan je het reglement vinden dat voor Danscentrum Boléda van toepassing is.

HUISREGLEMENT

Algemene regels

 • De lidgelden worden tijdig betaald. Indien dit niet gebeurt, kan de toegang tot de lessen geweigerd worden.
 • Voorschotten van de voorinschrijvingen kunnen enkel teruggevorderd worden met een medisch attest waaruit blijkt dat deelname aan de lessen onmogelijk is.
 • Het danscentrum is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen. Waardevolle spullen laat je best thuis!
 • Indien je beroep moet doen op onze verzekering, moet je dit onmiddellijk melden aan het bestuur of je docent!
 • Eventuele problemen (fysiek, persoonlijk, binnen de lessen…) meld je best zo snel mogelijk aan de docent of het bestuur.
 • De leerkrachten zijn enkel verantwoordelijk voor de leerlingen tijdens de les. Aangezien de meeste leerkrachten meerdere uren achter elkaar lesgeven, kunnen wij geen opvang voorzien voor of na de les.
 • Leerlingen die op latere leeftijd instappen, worden in samenspraak met de docent ingedeeld in een bepaalde groep. Dit is sterk afhankelijk van de basis dat deze leerling reeds heeft.


Aanwezigheid tijdens de lessen en de voorstellingen

 • Men is stipt aanwezig in alle lessen. Bij afwezigheid verwittig je de docent op voorhand.
 • Je wordt altijd in de lessen verwacht. Vanaf 5 afwezigheden kunnen er door de docent of het bestuur maatregels genomen worden (bv. geen deelname aan het optreden).
 • Deelname aan de voorstellingen zijn voor alle leden verplicht! Indien u omwille van een gegronde reden niet kan deelnemen, moet dit gemeldt worden voor 1 januari. Het bestuur zal dan oordelen of er een uitzondering gemaakt wordt. De beslissing van het bestuur is definitief en bindend.
 • Een definitieve inschrijving houdt in dat je gedurende het hele jaar de lessen volgt en deelneemt aan het optreden. Afhaken doorheen het jaar is niet bevorderend voor zowel de docent als de dansers (zeker niet in de aanloop naar het optreden.)
 • Gemiste lessen worden niet terugbetaald. Indien men door een grondige reden de lessen voor een lange periode niet kan volgen, mag je hier het bestuur op aanspreken.
 • Tijdens de schoolvakanties zijn er in principe geen lessen. Het is mogelijk dat er extra repetities worden ingelast met het oog op de voorstellingen. Indien dit het geval is, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 • Danscentrum Boléda VZW heeft het recht om foto’s en video’s van de voorstellingen en repetities te gebruiken als promotiemateriaal.


Afspraken tijdens de les

 • Tijdens de lessen worden er geen juwelen en horloges gedragen.
 • De haren zijn altijd in een staart of dot tijdens de lessen klassiek of jazz.
 • Tijdens de lessen worden er geen toeschouwers toegelaten.
 • Er wordt niet gegeten tijdens de lessen.
 • Op aangeven van de docent mag er water gedronken worden tijdens de lessen.
 • Tijdens de lessen dragen we steeds ons uniform:
  Klassiek ballet: zwarte maillot, roze collant, roze (of zwarte) slofjes, dot.
  pointes: zwarte maillot, roze collant, pointes, dot
  jazz / first generation: effen, zwarte danskleding, knot of dot.
  hiphop: danskledij vrij te kiezen, zuivere, streepvrije schoenen (Zwart met zwarte of witte zool)
  dansinitiatie: zwarte maillot, roze collant, roze slofjes, dot
  kleuterdans / préballet / G-Dans: danskledij vrij te kiezen, sokjes, dot/staart